Please enable JS

HOME /PORTFOLIO/STD
Stowarzyszenie skupiające technologów drewna. Orgnizacja zajmuje się integracją społeczności technologów drewna oraz branż pokrewnych. Skupia przyszłych oraz czynnych projektantów, stwarza technologom drewna możliwości rozwoju.
Zadanie dotyczyło opracowania podstawowych elementów identyfikacji graficznej Stowarzyszenia.

Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna
Identyfikacja wizualna

ZOBACZ PODOBNE PROJEKTY